Výstava architektonických návrhů nové školy Na Radosti

Výstava architektonických návrhů nové školy Na Radosti

Škola představuje čas a prostor, který nás významně formuje. Všem nám vložil do života základní matrici jak se dvat na problémy a jak je řešit. škola není jen budovou, ale i systémem kterým se děti trénují na život. Co kdyby se místo armádního, totalitního a hierarchického systému objevil ten demokratický. ten který vás povede k rozvoji vašeho potenciálu, ke kritickému myšlení, zkoumání světa a možnosti vyjadřovat svůj názor. 

V rámci bakalářské práce 2022 jsme se studenty research clusteru URAN na fakultě architektury testovali možnosti nové školy na Stalingradě, založené na principech školy na radosti (demokratické školy) a zkoumali nové prostorově architektonické možnosti využívající nejen současnou metodu digitálního navrhování, ale i možnosti fabrikace 21. století jako třeba 3D tisk. 


Autoři:
tutor: MArch Ing.arch.ing. Jiří Vítek
vystudoval architekturu v Brně a Vídni, vyučoval na fakultě architektury v Brně 2017-2022, věnuje se výzkumu a digitálnímu navrhování, v současnosti vede tým Ice architect, zabývající se 3d tiskem (ICE, Coral)

studenti: autoři práce Bc. Petr Kučera a Bc. Jakub Morávek
jsou studenti fakulty architektury v Brně, 2018-dosud. Jakub Morávek byl studentem research cluster Uran v letech 2018 – 2020 a bakalářskou práci zde absolvoval v roce 2022. Za svoji práci obdržel několik ocenění v roce 2018 za nejlepší ZAR a 2022 získal 2.cenu za nejlepší bakalářský projekt právě za školu Na Radosti. Petr Kučera ačkoliv byl v RCU první semestr prokázal obrovskou agilní schopnost akcelerovat svoje schopnosti jak v teoretické tak praktické části a podařilo se mu vytvořit velmi originální a silný projekt.

Termín konání vernisáže: 12. ledna 2023 v Café Stalingrad, Žďár nad Sázavou

Výstava potrvá do 25. února 2023.

Návrh Petra Kučery:
Koncept školy vychází z podstaty 3d tištěného materiálu vyráběného prefabrikovaně. Založení na gridu a opakování modulu zde není stereotypem, ale vytváří rozlišné atmosféry jednotlivých prostor. To je docíleno nejen tvarem daných modulů, ale zejména přiváděným denním světlem pomocí světlíků. Právě světlo je zde nejdůležitějším kompozičním prvkem, kterým je celá škola provázána. Podtrhuje podstatu jednotlivých míst a zároveň s modulem je indexuje. Vytváří nejen atmosféru, ale i orientační body. Bazilikální typ osvětlení tvoří z této školy chrám – svatyni vzdělání.

Návrh Jakuba Morávka:
Návrh reaguje na systém výuky této školy. Stejně jako on se i stavba vyhýbá striktnímu řádu (gridu) a používá místo něj volné plynutí prostoru. Základem je práce s clustery, které se několikrát opakují a tvoří jednotlivé uzavřenější části, jako jsou trojtřídky apod. Celkové stupňování povah prostor pracuje s prolínáním více společných a naopak více soukromých míst (otevřenost x uzavřenost). Okolo hlavního fluidu vznikají drobná zákoutí a v některých průnicích i místa pro uzavření se sám do sebe. Celá stavba díky pozvolnému úrovňování postupně splývá se svažitou podstatou pozemku a vzniká tak přímé propojení s přírodou. Systém propojení celé stavby by se dal přirovnat k mezibuněčné výměně. Fluidní prostor mezi jednotlivými clustery buněk tvoří nejveřejnější část prostoru, kde dochází k výměně informací (mezi lidmi).