Fotky z historie Stalingradu

Historie Stalingradu

Když v naší galerii nevisí něco jiného, visí zde hlavní výstava fotografií dokumentujících vznikání Stalingradu. Budeme moc rádi, když nám s hledáním takových skvostů pomůžete. A pokud víte o fotografiích víc než my, tak nám dejte vědět.

Za poskytnutí fotografií vám děkujeme a především Regionálnímu muzeu města Žďáru nad Sázavou a archivu společnosti ŽĎAS. 👍

Sice nevíme přesně zda jde o pana Mifku z Libušína nebo pana Jandáta z Jungmannovy ulice. Ať už jeden nebo druhý, zde ořou na bramborovém poli (nyní areál biskupského gymnázia) za pomoci své ženy a kravky. Vzadu je vidět učiliště ŽĎAS a domov mládeže otevřené v r. 1956. Zcela vzadu 2. základní škola (vpravo) a vlevo okresní národní výbor (nyní městský úřad). Vybudovaná cesta je Komenského ulicí, bytovky „Pánova“ byly postaveny až později. Osud pana oráče byl tragický. Ke krávě se choval špatně a ta se mu zaslouženě odvděčila a opakovaně ho trkla. Přišel tak postupně o obě oči. Fotografie je pravděpodobně z roku 1963 a autorem je Vilém Frendl.
Jedna z mnoha lunet dnes již zaniklých obchodů v Brodské ulici. Nad obchody byly umístěny lunety cihlové barvy. Patřilo sem pekařství, řeznictví, mlékárna, zelenina, hračkářství, potraviny nebo bufet. Postupně, jak se objevovaly nové obchody a služby na Brodské ulic, byly některé provozovny uzavřeny v 70. a 80. letech (pekařství, látky). Jejich definitivní konec přišel po r. 1989. V rámci zateplování v r. 2011 vzaly za své i lunety. V současné době zůstal na budově již poslední kus. Poslední provozovnou u pekařské lunety byla vinárna. 
Mezi budovami 2. a 3. základní školy bylo umístěno jako vojenská památka na sovětskou armádu sovětské vojenské letadlo. Celkem se vystřídala tři letadla. V r. 1987 zde byl instalován taktický bombardér SU 7 (Suchoj). Místo bylo rájem pro děti, které stroj prolézaly a hrály si na letce a vojáky. Po r. 1989 bylo letadlo odvezeno.
Kadeřnictví umístěné v prvním patře domu služeb naproti kavárně Café Stalingrad, tam kde je aktuálně fitness. Na ploché střeše stával nápis Restaurace Astra. Objekt byl postaven v 60. letech. Podle sdělení pamětníků bývalo první kadeřnictví na Stalingradě na pravé straně Brodské ulice (věžák).
Dětské jesle na rozestavěné dolní Okružní ulici (tehdy Engelsova). Nyní je zde Domov pro seniory. Z toho vzniklo místní rčení: Domov důchodců jako pomsta dětí za jesle. 😉 Fotografie je pravděpodobně z roku 1962.
Pohled z věžáku u pivnice Astra na západní konec Stalingradu, r. 1965. Ještě spoře zarostlé údolí Sázavy u viaduktu postaveného na začátku 40. let. Tehdy ještě nestály zahrádky ani chatky u viaduktu. Vlevo dolní Okružní (tehdy Engelsova), s kterou  se stýká ulice Revoluční  – viz silnice na pravé straně snímku. Vpředu domy Brodské ulice 1851 a 1852 se sgrafity se zahradními a loveckými motivy. Autory sgrafit byli Karel Němec a Richard Přikryl.
Celkový pohled na celou čtvrť Stalingrad od továrny, r. 1966. Před tělesem nové dráhy dřevěné baráky dělníků fy Vojáček z r. 1939. Stalingrad je již téměř dostavěn a s továrnou ho spojuje Strojírenská ulice, po jejíž levé straně stojí škrobárna Amylon (nyní Penny Market). Za řekou se rozkládají pověstné Dagmarky postavené v r. 1949 a nad tím vším vévodí stavba 2. základní školy. Při detailním zkoumání můžete vidět přímo dveře do kavárny Café Stalingrad (zhruba uprostřed snímku).
Děti si hrají mezi domy čp. 1959 a 1949 na ulici horní Okružní (tenkrát Marxova), konec 50. let. Vlevo sjíždí vůz z Okružní ulice směrem k věžičce a k obchodním domům na Brodské ulici. Tenkrát se pro hru hodil jakýkoliv plácek. Centrální dětský koutek ještě nestál.
Děti si hrají před domem
Prostranství před bytovým domem s čp. 1984 až 1988 na Brodské ulici, r. 1959. Dům byl jedním z mála objektů, který byl vyzdoben symboly socialismu. Dnes má stavba barvu pistáciové zmrzliny. Blíž k dolnímu konci Brodské ulici se ještě nacházel stejný dům se stejnou výzdobou. Výzdoba korespondovala s původním názvem Brodské ulice – Třída Pionýrů. V pozadí zástavba dolní Okružní ulice (tehdy Engelsova). Zajímavé je i zábava dětí – improvizovaný stan a domácky vyrobené skákadlo, nepochybně výrobek šikovného tatínka pracujícího ve strojírnách.
Kolotoče za 2. základní školou, 60. léta. Tehdy ještě nestála sportovní hala. Vpravo průhled ke kinu Vysočina a komíny Žďasu.
Pohled z horní Okružní (Marxovy) ulice na dům se sgrafity spartakiádních cvičenců čp. 1971. Vzadu někdejší obchodní dům s prodejnou Cyklo (čp. 1970), kde kdysi byla masna, r. 1966.
První máj na Brodské ulici (tehdy třída Pionýrů), 60. léta. Jeden zajímavý detail – tehdejší silnice byly dlážděné. To se změnilo až v 70. letech.
Kino Vysočina, přehlídka festivalových filmů, 1965. V roce 1963 byla postavena v Žižkově ulici nová budova v někdejším areálu okresního silničního výboru (staral se o stav silnic). Kino mělo kapacitu 530 diváků. Již v 60. letech zažilo velký rozmach související s nástupem československých filmů, které nebyly již tolik poplatné tehdejšímu režimu a také s promítáním zahraničních filmů ať již náročných (Fellini) nebo komerčních (Winnetou, Angelika). Po dlouhá léta se staral o promítání filmů a provoz Zdeněk Šustr, který byl kinařem tělem i duší. Až do r. 2017 byl nápomocen při provozu kina a také při velké rekonstrukci. Zemřel v r. 2019. 
Otevření obchodních začátkem 60. let. Domy stojí dnes vlevo vedle kavárny Café Stalingrad směrem k výškové budově. Vpředu prodejna obuvi a oblečení, ve výškové budově byla trafika a knihkupectví.
Nábor do Pozemních staveb, lidí málo, práce mnoho. Výstavba 2. základní školy, začátek 50. let. Škola byla dostavěna v r. 1955. Dne 31. 10. 1955 byla slavnostně v budově otevřena Jedenáctiletá střední škola, která se v r. 1961 rozdělila na základní školu a gymnázium (střední všeobecně vzdělávací škola).
Závod motocyklů, polovina 50. let. Start i cíl byly umístěny v Brodské ulici (tehdy Třída Pionýrů). Vpředu stály vůbec nejstarší budovy – ubytovny 1 až 7. Teprve na konci 50. let byly přistavěny okapově orientované přístavby s obchody. Vzadu domy s nejstaršími obchody v Brodské ulici (zelenina, hračkářství nebo bufet).
Závod motocyklů v úseku Revoluční ulice, 50. léta. Bytovky patřily k nejstarším stavbám ve Stalingradě. Na jejich štítě je ještě logo Brněnských strojíren Bohumíra Šmerala, jejichž součástí byl ŽĎAS do 1. 1. 1951.
Práce na sportovním oválu za 2. a 3. základní školou. Vpravo domy Revoluční ulice (čp. 1815, 1816 a 1818). Hřiště používaly všechny okolní školy a oddíly z podniku ŽĎAS.
Spartakiáda na hřišti v r. 1975. Vzadu učňovská škola založená v r. 1959 (od r. 1979 Střední odborné učiliště obchodní). Učili se tu prodavači, zedníci, elektrotechnici, elektromechanici, číšníci a kuchaři. Vlevo hrubá stavba domova mládeže, která byla dostavěna v r. 1976 vlastními silami.